Muzeul identităților și conflictelor transilvănene va fi amenajat în Florești, pe o surpafață de 12 hectare, din fondurile PNRR. Terenul pe care va fi ridicat muzeul este situat în cartierul Cetatea Fetei.

Complexul muzeal este o extindere a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, care prezintă în format fizic și digital istoria tuturor etniilor care au trăit pe teritoriul Transilvaniei de-a lungul istoriei, modul lor de interacțiune și conviețuire. 

Proiectul prevede depozitarea, conservarea, restaurarea și digitalizarea patrimoniului Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, realizarea expozițiilor interactive, crearea de module de educație muzeală și de cunoaștere a patrimoniului pentru școlile și instituțiile de cultură din România, și dezvoltarea unui centru al comunității în vederea păstrării și dezvoltării Identităților, pentru o mai bună cunoaștere a istoriei comune. 

Zona în care va fi construit obiectivul se află în apropiere de orașul Cluj, în cea mai mare comună din România, Florești. Suprafața pusă la dispoziție de Consiliul Local (CL) Florești este de 12000 mp, aproximativ 30 de procente fiind ocupat de amprenta viitoarei construcții (c. 3000 mp). Aceasta va avea un total de 8000 mp, desfășurați pe trei niveluri cu dimensiuni variabile.

Zonele adiacente vor fi ocupate de căi de acces, parcări și „zone verzi”, în care vor fi desfășurate alte activități culturale.

În afară de suprafețele amintite, Primăria Florești mai dispune în zonă de câteva hectare de teren, având în plan dezvoltarea acolo de activități cultural, sportive și educative. În apropiere de obiectiv va fi amenajată din fondurile CL Florești o parcare de mai mari dimensiuni. Accesul în această zonă este facil, ajungând până în apropiere inclusiv mijloacele de transport în comun, iar rețelele tehnico edilitare (apă, canal, curent, gaz etc.) sunt în imediata vecinătate a parcelei destinate construirii obiectivului.

Costurile totale ale construcției sunt estimate de 1500 Euro/mp, cu un total de 15.000.000 euro fără TVA (proiectare +Execuție lucrări+dotări), din care 12.000.000 euro fără TVA destinați proiectării și execuției, iar 3.000.000 euro fără TVA dotărilor