Consiliul Județean Cluj a primit vizita unei delegații a Băncii Mondiale, condusă de doamna Tatiana Proskuryakova, director de țară pentru România şi Ungaria. 

Organizată în contextul recentului acord de asistență tehnică încheiat între Județul Cluj şi Banca Mondială în scopul elaborării noului Plan de Amenajare a Teritoriului Județului Cluj (PATJ), întâlnirea a fost una extrem de aplicată. Obiectivele principale ale acesteia au fost cele de armonizare a colaborării între cele două entități partenere precum și de analizare a progresului colectării de date necesare în acest demers inovator.

Vákár István, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj: „Salutăm prezența la Cluj a partenerilor noștri de la Banca Mondială și îi asigurăm de faptul că vom răspunde în mod pe deplin similar rigurozității și seriozității lor recunoscute. Le vom pune la dispoziție materialele solicitate într-un format cât mai complet și corect, astfel încât propunerile de soluții să fie unanim acceptate de către partenerii implicați în proiect, inclusiv de asociațiile de dezvoltare locală și metropolitană din județ”. 

În cadrul întâlnirii, reprezentanții forului administrativ județean au precizat faptul că procesul de colectare a datelor și informațiilor de la partenerii locali ai proiectului este în grafic, astfel încât, în cursul lunii septembrie, sunt așteptate primele rezultate. Aceste date vor sta la baza celor zece studii de fundamentare prevăzute a fi elaborate cu acest prilej și pe baza cărora Banca Mondială își va oferi suportul tehnic de specialitate în elaborarea PATJ-ului. 

De cealaltă parte, doamna Tatiana Proskuryakova a lăudat efortul depus de specialiștii Consiliului Județean implicați în proiect, aceasta evidențiind faptul că asistența tehnică oferită de Banca Mondială reprezintă o provocare și pentru această entitate întrucât, până în acest moment, interacțiunile și colaborările instituționale cu structuri administrative sub-naționale din România au fost extrem de limitate. 

În baza acordului de asistență tehnică încheiat cu Banca Mondială – Banca Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare, aceasta se obligă să asigure Consiliului Județean sprijin pentru elaborarea unui plan de acțiune detaliat pentru implementarea măsurilor propuse în viitorul PATJ, cu scopul de a asigura dezvoltarea teritorială. În principal, acesta va include precizări referitoare la responsabilitățile și sursele de finanțare a politicilor, programelor și proiectelor de investiții publice necesare dezvoltării durabile și competitive a teritoriului. Totodată, va include un plan de consultare și implicare a actorilor relevanți și a comunității în procesul de planificare, propuneri de măsuri pentru contracararea potențialelor disfuncționalități fizice sau economice, în funcție de concluziile diagnosticului precum și alocarea responsabilităților și surselor de finanțare pentru politici publice, programe și investiții publice necesare pentru dezvoltarea sustenabilă și competitivă a teritoriului județului.