Mesajul rectorului cu privire la începerea noului an universitar la UBB este următorul:

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a decis începerea anului universitar 2020-2021 în variante mixte, adaptate fiecărei facultăți și specializări, de la învățământ clasic, prin  învățământ  hibrid  la  învățământ  complet  online.  Am  ajuns  la  această  decizie  pornind analiza de la următoarele aspecte:

(1)   Pandemia este încă o realitate prezentă;

(2)   În această situație de pandemie, așa cum rezultă și din e-mailurile primite la Rectorat (adesea de la părinți și studenți), există grupuri care doresc începerea cursurilor doar în variantă clasică și grupuri care doresc începerea acestora doar în variantă online; surprinzător, există și unele grupuri, este drept, mai puțin numeroase, care nu doresc începerea anului universitar;

(3)   Conducerea UBB și-a asumat misiunea de a începe anul universitar și în variantă clasică, acolo unde este posibil, îmbunătățită cu experiența online pe care o avem deja. Facem acest lucru nu doar de dragul cadrelor didactice și de cercetare – care pot să-și reorienteze activitățile academice pe componenta științifică –, ci mai ales de dragul studenților, pentru a nu le afecta parcursul de viață. De aceea, am cerut ca punctul de vedere al reprezentanților studenților să fie serios analizat la nivelul fiecărei facultăți din UBB. Acest demers a fost asumat de majoritatea universităților din lume, mai ales de cele mai reprezentative;

(4)   Dincolo de constrângerile derivate din starea de alertă, există constrângeri naționale

specifice procesului educațional;

(5)   În  limita  acestor  constrângeri  naționale,  în  baza  autonomiei,  UBB  a  ales  propriile scenarii, constrânse la rândul lor de următoarele:

a.   atingerea celor mai bune standarde academice, în condițiile date, cu asigurarea condițiilor de siguranță pentru comunitatea UBB;

b.   capacitatea  de  cazare  a  studenților  în  cămine,  în  condiții  de  siguranță,  pe

perioada pandemiei;

c.   resursele administrative (mai ales de spațiu) ale UBB și ale facultăților;

d.   specificul programelor de studiu (ex. profilul experimental/vocațional, numărul de studenți etc.), inclusiv anul de studiu (ex. studenții din anul I să poată beneficia de schimbarea statutului și înțelegerea culturii academice, iar studenții din ultimul an de studiu să poată demara cercetările asociate lucrărilor de absolvire etc.);

e.   experiența  și  reușita  UBB  în  managementul  pandemiei  în  perioada  stării  de urgență, derulându-se adecvat activitățile academice, examenele de absolvire și examenele de admitere;

f.   protejarea  orașului,  în  condițiile  în  care  UBB  este  cea  mai  mare  comunitate academică din țară: una este să aduci în Cluj-Napoca câteva mii de studenți și alta este să aduci câteva zeci de mii. Mă aștept ca studenții UBB (dar și întreaga comunitate UBB) să fie modele de implementare riguroasă a condițiilor de siguranță în campus, în toate zonele academice și în societate în general.

În concluzie, modalitățile de începere a anului universitar 2020-2021 sunt cele propuse în Tabelul 1, fiind alese de fiecare facultate în parte, prin adaptarea condițiilor generale propuse de UBB, de către Consiliile facultăților. Deși începem cu aceste scenarii, trebuie să fim pregătiți să revenim rapid la scenariul clasic (îmbunătățit unde este cazul cu experiența noastră online), dacă condițiile se îmbunătățesc, sau la scenariul online complet, dacă acestea se înrăutățesc. Scenariile vor putea fi adaptate pe parcursul semestrului, dacă va fi cazul, cu aprobarea Consiliului de Administrație al UBB.

Până în data de 25 septembrie 2020 vom finaliza și anunța Ghidul pentru derularea activităților academice online, elaborat de specialiști în științele educației/psihologie educațională, împreună cu Consiliul Didactic din UBB, iar la începutul lunii octombrie 2020 vom avea și un Manual detaliat pe baza Ghidului. Țintim astfel să inițiem o nouă „pedagogie universitară”,  cu  implicații  în  derularea  în  condiții  de  standarde  academice  ridicate  a activităților online, inclusiv după perioada de pandemie. Ideea fundamentală a acestei noi pedagogii universitare a fost deja exprimată de UBB, prin faptul că învățământul online nu se reduce la punerea online/pe internet a învățământului clasic, ci presupune o reajustare a modalității de predare (ex. durată/tempo) și a conținutului (ex. conținutul disponibil poate să fie studiat de studenți înainte de începerea activităților didactice, care se pot transforma în analize critice și învățare prin descoperire).

CLICK AICI PENTRU DETALII CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA CURSURILOR LA FIECARE FACULTATE ÎN PARTE