Instituțiile de învățământ special din subordinea Consiliului Județean Cluj au finalizat  activitățile premergătoare începerii noului an școlar, încheind lucrările necesare derulării în condiții optime a procesului educațional.

De altfel, urmare a investițiilor finanțate de Consiliul Județean,  toate unitățile de învățământ special de sub autoritatea forului administrativ județean beneficiază de autorizație sanitară de funcționare.

Astfel, pentru asigurarea unor condiții optime de școlarizare, la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere au fost efectuate lucrări de igienizare a sălilor de clasă și a grupurilor sanitare, au fost înlocuite o parte a ușilor de la sălile de clasă cu uși antifoc și a fost renovată biblioteca. Totodată, au fost reparate acoperișul și scările la corpul de clădire A. Nu în ultimul rând, a fost amenajat parcul de joacă pentru elevi.

Tot în scopul derulării în bune condiții a activităților instructiv-educative specifice, la Liceul Special pentru Deficienți de Auz au fost igienizate sălile de clasă, holurile, băile și grupurile sanitare și au fost realizate zugrăveli în sălile de clasă, pe coridoare și holuri.

Și la nivelul Școlii Gimnaziale Speciale Centru de Resurse și Documentare privind Educația Incluzivă/Integrată au fost igienizate și curățate toate sălile de clasă, cabinetele școlare și grupurile sanitare. De asemenea, a fost curățată curtea școlii și au fost toaletați arbuștii. Mai mult, unitatea școlară este cuprinsă în proiectul de investiții „Creșterea eficienței energetice la clădirea școlii”, derulat de către Consiliul Județean.

Pentru adaptarea la nevoile elevilor cu cerințe educative speciale, Școala Gimnazială Specială Transilvania Baciu, instituție unică prin profilul său în județul Cluj, a realizat lucrări de igienizare în sălile de clasă, holuri și în spațiile dedicate terapiilor specifice de recuperare, precum și lucrări de deratizare, dezinsecție și dezinfecție.

La rândul ei, Școala Profesională Specială Samus a efectuat operațiuni de igienizare și reparații, instituția urmând să beneficieze de un amplu proces de reabilitare, finanțat prin fonduri europene și locale, pentru care procedurile de achiziție sunt în curs de derulate.

La Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz Kozmutza Flora, singura de profil din țară cu predare în limba maghiară, activitățile prilejuite de începerea noului an educațional au constat în lucrări de igienizare la bucătărie, respectiv zugrăvit în lavabil, precum și în schimbarea mobilierului deteriorat de la bucătărie.

Pe lângă asigurarea igienizării spațiilor destinate procesului de învățământ, respectiv săli de clasă, cabinet de terapii, sală multisenzorială și cea de sport, clădirea administrativă, Școala Gimnazială Specială Huedin a realizat dezinfecția pereților încăperilor, pardoselii, tâmplăriei și mobilierului școlar, precum și reparații ale mobilierului.

În ceea ce privește pregătirile pentru debutul anului școlar, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă a derulat pe parcursul verii lucrări de igienizare și zugrăvit la sălile de clasă și holuri, precum și amenajarea curții interioare.

Nu în ultimul rând, și Liceul Tehnologic Special Dej și Grădinița Specială Cluj-Napoca sunt pregătite să își primească cursanții, acestea beneficiind, la rândul lor, de lucrări de reparații, igienizare, dezinsecție și dezinfecție.