Termenul de depunere a formularului declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice este până în 30 iunie.

Printr-o ordonanța de urgență a guvernului privind Codul Fiscal s-a stabilit că, dacă declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice se depune până la 30 iunie 2020 inclusiv, se acordă mai multe bonificaţii.

Pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

A doua bonificație se acordă numai dacă este îndeplinită condiția de acordare a bonificației prevăzută pentru prima, caz în care se aplică ambele bonificații. Declarația unică se utilizează atât pentru declararea venitului realizat și definitivarea impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale datorate pentru 2019, cât și pentru estimarea obligațiilor datorate pentru 2020.

Ea se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția contribuabililor pentru care impozitul se reține la sursă, cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă, activități agricole, piscicultură sau silvicultură, transferul titlurilor de valoare, precum și venituri din alte surse (câștiguri din transferul de monedã virtuală sau venituri impozabile ca urmare a cesiunii de creanță).

Declarația se depune și de către persoanele fizice rezidente care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România. Pentru distanțarea socială, Agenția Națională de Administrare Fiscală amintește contribuabililor că pot depune declarația prin mijloace electronice de transmitere la distanță astfel: prin intermediul serviciului Spaţiul Privat Virtual; pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.