News Flash:

Exclusiv: Deputatul-carciumar Ioan Modovan s-a plans instantei ca ANI i-a incalcat dreptul la onoare si reputatie prin raportul de incompatibilitate

10 Septembrie 2014
1253 Vizualizari | 1 Comentarii
Deputatul Ioan Moldovan, ales in parlamentul Romaniei pe listele PPDD, a fost declarat incompatibil de catre Agentia Nationala de Integritate (ANI), pe motiv ca ar detine simultan o firma la care are calitatea de administrator. Potrivit ANI, deputatul Ioan Moldovan, ales in Colegiul uninominal nr. 7 Campia Turzii, s-ar afla in stare de incompatibilitate inca din data de 20 decembrie 2012, de cand detine, simultan, functia de deputat si calitatea de administrator al societatii comerciale Elian Restaurant S.R.L. din Cimpia Turzii.

Acesta depus insa contestatie la raportul ANI care s-a judecat la Curtea de Apel Cluj, pe motiv ca i s-a adus un prejudiciu de imagine prin faptul ca raportul in cazua a fost preluat de catre presa. “Pin aducerea la cunostinta publicului a raportului de evaluare contestat, s-a cauzat reclamantului un prejudiciu de imagine, prin acuzatia ca nu a respectat regimul juridic al ncompatibilitatilor fiindu-i incalcate drepturile personale nepatrimoniale respectiv onoarea si reputatia sa”, arata avocatul lui Ioan Modovan, in contestatia depusa.

Cu toate acestea, magistratii Curtii de Apel Cluj au respins contestatia lui Moldovan fata de raportul ANI, aratand in cadrul sentintei faptul ca deputatul nu respectat dispozitiile legale privind completarea si depunerea declaratiilor de avere si de interese si a omis sa declara calitarea de administrator pe care o avea la S.C. " Elian Restaurant" S.R.L.

Totodata, instanta a mai retinut faptul ca deputatul a incalcat prevederile referitoare la regimul incompatibilitatii inca din data de 20.12.2012 si pana in prezent intrucat detine simultan atat calitatea de deputat in Parlamentul Romaniei, cat si functia de administrator al restaurantului mai sus mentionat, desi a incercat sa-si treaca participatiile pe numele celuilalt coasociat.


Citeste mai jos in exclusivitate intreaga motivare a Curtii de Apel:R O M A N I A
CURTEA DE APEL CLUJ
SECTIA A II-A CIVILA,
DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Dosar nr. 435/33/2014
SENTINTA CIVILA NR. 300/2014
Sedinta publica din data de 09 Iulie 2014
Instanta constituita din:
PRESEDINTE MARIA HRUDEI
GREFIER DANIELA CHIRILA

Pe rol solutionarea actiunii in contencios administrativ formulata de reclamantul X.X., in contradictoriu cu parata AGENTIA NATIONALA DE INTEGRITATE, avand ca obiect - conflict de interese/incompatibilitate – constatate de ANI.
Prin Serviciul Registratura, la data de 09.07.2014 contestatorul a depus la dosarul cauzei concluzii scrise.
Mersul dezbaterilor, sustinerile si concluziile partilor au fost consemnate in incheierea de sedinta din data de 25.06.2014, incheiere ce face parte integranta din prezenta hotarare.

CURTEA

Prin actiunea in contencios administrativ formulata la 01.04.2014 reclamantul X.X., in contradictoriu cu parata AGENTIA NATIONALA DE INTEGRITATE a solicitat sa se dispuna retinerea cauzei spre competenta solutionare, iar dupa citarea partilor si administrarea probatoriului in cauza, prin sentinta ce se va pronunta, sa se dispuna:
1. Anularea Raportului de evaluare nr. 10368/G/II/l 2.03.2014 intocmit de catre A.N.I.-Inspectia de Integritate ca fiind netemeinic sl nelegal, constatand astfel ca reclamantul X.X., nu se afla in stare de incompatibilitate cu functia de Deputat.
2. Obligarea paratei la repararea pe cale nepatrimoniala a prejudiciului de imagine suferit de catre reclamant prin publicarea pe cheltuiala sa proprie atat pe pagina de internet proprie (www.integritate.eu), cat si intr-un ziar de larga raspandire nationala si locala hotararea ce se va pronunta;
3- Obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata constand in onorariu avocatial si cheltuieli de deplasare.
In motivarea actiunii reclamantul a aratat urmatoarele:
In fapt: Reclamantul are calitatea de deputat in Parlamentul Romaniei incepand cu data de 20.12,2012, data validarii mandatului de deputat.
La data de 17.03.2014, in temeiul art. 21 alin.4 din Legea 176/2010, parata (denumita in continuare A.N.I) a comunicat reclamantului prin posta Raportul de evaluare nr. 10368/G/II/12.03.2014 intocmit de catre A.N.I.-Inspectia de Integritate (prin inspector de, integritate X.X.).
In partea descriptiva a situatiei de fapt s-a retinut faptul ca la data de 12.11.2013. A.N.I. a declansat din oficiu procedura de evaluare a regimului juridic al incompatibilitatilor, reclamantul fiind informat in legatura cu declansarea acestor proceduri, activitatea de evaluare fiind efectuata pentru perioada. 20.12.2012 (data validarii mandatului de deputat) - 11.12.2013, data ultimului raspuns primit.
La capitolul "Punctul de vedere al persoanei evaluate" s-a retinut faptul ca reclamantul a fost informat cu privire la declansarea procedurii de verificare si ca a fost informat despre faptul ca au fost identificate elemente in sensul existentei unei stari de incompatibilitate intrucat ar detine simultan atat calitate de deputat in Parlamentul Romaniei cat si functia de administrator al SC X.X. SRL (avand CUI ...si J12/1031/1991).
Ca urmare a faptului ca a fost invitat sa prezinte un punct de vedere in acest sens, s-a retinut ca la data de 03.02.2014, s-a prezentat la sediul A.N.I pentru a lua cunostinta despre stadiul si continutul dosarului si ca a depus o adresa din partea Directiei Regionala a Finantelor Publice Cluj Napoca din care rezulta faptul ca SC X.X. SRL este inactiva datorita nedepunerii declaratiilor fiscale,
La capitolul "Evaluarea elementelor de incompatibilitate", in esenta, s-a retinut faptul ca reclamantul detine simultan atat calitatea de deputat in Parlamentul Romaniei din data de 20.12.2012. validat prin Hotararea Camerei Deputatilor nr. 45/20.12.2012 cat si calitatea de administrator al SC X.X. SRL, incalcandu-se astfel disp. Art. 82 alin. 1 lit. a din Legea 161/2003.
A.N.I a concluzionat ca cele doua calitati/functii detinute simultan incepand cu data de 20.12.2012 sunt incompatibile, stabilind ca reclamantul nu a respectat obligatia ce ii revine potrivit art.83 alin.2 din Legea 161/2003.
La capitolul "Recomandari", s-a recomandat reclamantului respectarea prevederilor legale privind completarea si depunerea declaratiilor de avere si de interese sub sanctiunea aplicarii disp. Arl.29din Legea 176/2010.
La capitolul "Concluzii" se arata faptul ca reclamantul a incalcat regimul juridic al incompatibilitatilor incepand cu data de 20.12.2012 si pana in prezent, intrucat detine simultan cele doua calitati/functii mentionate mai sus, dispunandu-se totodata comunicarea Raportului de Evaluare persoanelor prevazute de art. 21, art.22, art.26 din Legea 176/2010.
Apreciaza ca Raportul de evaluare nr. 10368/G/II/12.03.2014 intocmit de catre A.N.I.-Inspectia de Integritate (prin inspector de integritate X.X.) este neintemeiat si nelegal pentru urmatoarele considerente:
1. Reclamantul a detinut calitatea de administrator al SC X.X. SRL, incepand cu data de 04.06.1991. incepand cu perioada 2007-2008, aceasta societate comerciala nu a mai desfasurat activitate din motive obiective;
2. La data de 20.12.2012, prin Hotararea nr. 45 a Camerei Deputatilor a fost validat mandatul de deputat al reclamantului, fiind ales la data de 09.12.2012.
3. La data de 07.10.2010, pe site-ul ANAF in Registrul Contribuabililor Inactivi/Reactivati, a fost publicat Ordinul Presedintelui ANAF nr. 2499/21.09.2010 prin care SC X.X. SRL a fost declarat inactiv.
4. in conformitate cu disp. Art. 78 ind.l alin. 10 din OG 92/2003 privind Codul de procedura Fiscala, " Decizia de declarare in inactivitate/reactivare produce efecte fata de terti din ziua urmatoare datei inscrierii in registrul prevazut la alin. 8 ". Asadar, decizia prin care SC X.X. SRL a fost declarat inactiv produce; efecte fata de terti incepand cu data de 08.10.2010. (ziua urmatoare datei publicarii).
5. in cadrul procedurii de evaluare reclamantul a depus la A.N.I. o adresa emisa de DRGFP Cluj-Napoca din care rezulta faptul ca SC X.X. SRL a fost declarat inactiv. La acelasi capitol din Raportul de Evaluare (cap. II), A.N.I. a combatut argumentele reclamantului rezultate din inscrisul depus si care a fost emis de catre DGRFP Cluj Napoca prin invocarea disp. Art. 5 alin.l din Legea nr. 26/1990 privind Registrul comertului, in sensul ca inmatricularea si mentiunile sunt opozabile tertilor in Registrul Comertului ori de la publicarea lor in M.O al Romaniei, partea a IV-a sau in alta publicatie, acolo unde legea dispune altfel.
6. Astfel, A.N.I a dorit sa combata argumentele invocate de catre reclamant prin inscrisul depus inlaturand astfel apararea reclamantului, ignorand dispozitiile legale aplicabile in speta cu privire la opozabilitatea tertilor a deciziei de inactivare. In acest sens arata faptul ca, chiar din textul de lege invocat de catre A.N.I., rezulta faptul ca mentiunile privind o societate comerciala sunt opozabile tertilor de la publicarea lor in alta publicatie, in cazul in care legea dispune astfel. Asa cum a mentionat anterior in conformitate cu disp. Art. 78 ind.l alin. 10 din OG 92/2003 privind Codul de procedura Fiscala, decizia prin care SC X.X. SRL a fost declarat inactiv a devenit opozabila tertilor incepand cu data de 08.10.2010, ziua urmatoare a datei in care a fost inscrisa-in registrul prevazut la art. 78 ind. I alin.8 din OG 92/2003, decizia de declarare in inactivitate. in aceasta situatie, este evident ca argumentele A.N.I cu privire la opozabilitatea de deciziei de inactivare sunt neintemeiate si se impune a fi inlaturate, decizia de inactivarea fiind opozabila tertilor de Ia data de 08.10.2010, asa cum a aratat in randurile de mai sus.
7. De altfel, in conformitate cu disp. Art. 7 din Ordinul 575/2006 privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi, emis de ANAF, lista contribuabililor inactivi se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I si pe pagina de internet www.mfinante.ro, fiind astfel asigurata opozabilitatea deciziei de inactivitate fata de tertele persoane si prin publicarea in M.O. "(1), Contribuabilii declarati inactivi vor fi inscrisi in Lista contribuabililor declarati inactivi; (anexa nr, 2), iar contribuabilii carora le inceteaza starea de inactivitate vor fi cuprinsi in contribuabililor reactivati (anexa nr. 3).
(2) Listele mentionate la alin. (1) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe pagina de internet www.mfinante.ro, la sectiunea "Informatii contribuabili"."
Asadar temeiul juridic de drept avut in vedere de catre ANI fiind practic inexistent, netemeinicia unei decizii adoptate in astfel de conditii, fara suport legal, este mai mult decat evidenta.
8. in conformitate cu disp. Art. 4 alin.l din Ordinul nr. 575/2006 privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi, pe perioada starii de inactivitate, sunt suspendate de drept toate procedurile de avizare, autorizare, certificare, licentiere sau alte proceduri similare, cat si orice operatiune si procedura vamala cu privire la contribuabilul' inactiv autorizatiile, licentele, si la activitatile acestuia, precum si oricare dintre avizele, acordurile si orice alte acte in baza carora contribuabilii inactivi sunt autorizati sa functioneze sau sa desfasoare diverse activitati economice.

Asadar incepand cu data declararii/publicarii deciziei de inactivare, respectiv data de 08.10.2010, au fost suspendate de drept toate procedurile si inscrisurile si orice alte documente in baza carora SC X.X. SRL a fost autorizata sa functioneze, fiind astfel suspendat de drept si documentul emis de catre ONRC prin care reclamantul a fost desemnat administrator al acestei societati comerciale si a fost autorizat sa desfasoare si sa detina activitatea de administrator al acestei societati comerciale.

9. Pe cale de consecinta, raportat la argumentele invocate in Raportul de Evaluare ce face obiectul prezentei contestatii si argumentele din acelasi raport privind inlaturarea de catre A.N.I cu privire la apararile invocate de reclamant prin adresa emisa de DGRFP Cluj-Napoca, reitereaza sustinerea ca raportul de evaluare este netemeinic si nelegal, impunandu-se astfel anularea sa pentru urmatoarele considerente prezentate pe scurt: - SC X.X. SRL a fost declarat inactiv incepand cu data de 07.10.2010
-opozabilitatea fata de terti a Deciziei de inactivare a fost realizata prin publicarea acesteia in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati (conform art. 78 ind.l alin.10 din OG 92/2003) si prin publicarea aceleiasi decizii in M. O. Partea I (conform art. 7 din Ordinul 575/2006 privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi)
-in conformitate cu disp. Art. 4 alin. 1 din Ordinul 575/2006 privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi au fost suspendate de drept toate documentele de autorizare a SC X.X. SRL inclusiv a deciziei prin care reclamantul a fost desemnat administrator si a incheierii emise de judecatorul delegat prin care a fost facuta mentiune la ONRC privind numirea reclamantului ca administrator.

Nu in ultimul rand, intelege sa invoce si faptul ca scopul legii care reglementeaza incompatibilitatile este de a cenzura actele administrative care pot conduce la generarea unui interes privat si pentru a asigura exercitarea puterii publice doar in scopul prescris de lege,. Or, in cazul de fata, atata timp cat reclamantul nu mai poate desfasura activitati comerciale si nu mai poate exercita functia de administrator (ca urmare a Deciziei de inactivare si a consecintelor juridice ale acesteia) este evident ca scopul pentru care legea a instituit regimul incompatibilitatilor este atins, reclamantul fiind in situatia de a nu mai detine legal functia de administrator fiind in imposibilitatea legala de a exercita aceasta functie.

Pe de alta parte, imediat dupa validarea mandatului de deputat, reclamantul a avut o intalnire cu coasociatul meu, intalnire care a avut caracterul unei adunari generale a asociatilor, ca urmare a inaintarii de catre reclamant a unei adrese/notificari, intalnire in cadrul careia, asociatii au adoptat un document,privind faptul ca reclamantul nu mai are calitatea de administrator la SC X.X. SRL. Documentele pe care le-a semnat cu aceea ocazie au ramas in posesia celuilalt asociat, relatiile dintre ei nefiind foarte bune la ora actuala, motiv pentru care a formulat o cerere in probatiune la capitolul probe.
Totusi mentioneaza faptul ca in principal, reclamantul isi argumenteaza prezenta contestatie pe textele de lege si motivele invocate anterior cu privire la efectele Deciziei de inactivare a SC X.X. SRL si la realizarea opozabilitatii fata de terti a efectelor acestei Decizii prin indeplinirea procedurilor de publicitate prescrise de lege.

Cu privire la petitul 2 din actiune, reclamantul solicita recuperarea prejudiciului moral cauzat prin aducerea la cunostinta publicului a nelegalitatii unui act administrativ, respectiv in modalitatea in care a solicitat prin acest petit, fiind incident in acest sens disp. Art. 253 alin 3 lit.a din Codul Civil.
Astfel, prin aducerea la cunostinta publicului a raportului de evaluare contestat, s-a cauzat reclamantului un prejudiciu de imagine, prin acuzatia ca nu a respectat regimul juridic al incompatibilitatilor fiindu-i incalcate drepturile personale nepatrimoniale respectiv onoarea si reputatia sa.

Apreciaza ca singura modalitate prin care se va putea repara prejudiciul de imagine cauzat o constituie obligarea A.N.I. sa publice pe cheltuiala sa proprie atat pe pagina de internet proprie (Www.iritegritate.eu); cat si intr-un ziar de larga raspandire nationala si locala hotararea ce se va pronunta.
In concluzie apreciaza contestatia formulata intemeiata, iar raportat la toate motivele invederate pe calea prezentei, apreciaza implicit actiunea ca fiind intemeiata si admisibila motiv pentru care solicita admiterea ei asa cum a fost aceasta formulata.
In drept s-au invocat disp. art. 78 ind. 1 din Ordonanta nr. 92/2003, art. 1, 8, 18 din Legea 554/2004, disp art. 22 alin.l din Legea 176/2010 , art.252- 253 Cod civil, art. 4 din Ordinul 575/2006 privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi, disp. art. 5 alin.l din Legea nr. 26/1990 privind Registrul comertului.

In aparare, parata AGENTIA NATIONALA DE INTEGRITATE a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea contestatiei formulate de reclamantul X.X., impotriva raportului de evaluare nr. 10348/G/II/12.03.2014, intocmit de Inspectia de Integritate din cadrul Agentiei Nationale de Integritate –f.21-30.
Reclamantul a depus raspuns la intampinare – f.75,76.
Asupra cauzei de fata, din actele si lucrarile dosarului, Curtea constata urmatoarele:
La data de 12.11.2013, Agentia Nationala de Integritate a declansat din oficiu, in lucrarea nr. 51982/A/II/12.11.2013 privind pe reclamantul X.X., deputat in Parlamentul Romaniei, procedura de evaluare a respectarii regimului juridic al incompatibilitatilor.

Sub aspect procedural au fost indeplinite prevederile Legii nr. 176/2010 in ceea ce priveste informarea persoanei evaluate, astfel ca reclamantul X.X. a fost informat in legatura cu declansarea procedurii de evaluare a respectarii regimului juridic al incompatibilitatilor, in perioada exercitarii functiilor si demnitatilor publice si, totodata, a fost instiintat ca are dreptul sa fie asistat sau reprezentat de avocat. Informarea inregistrata sub nr. 52115/G/II/12.11.2013, a fost transmisa la domiciliul persoanei evaluate, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire semnata de destinatar la data de 18.12.2013.
Activitatea de evaluare privind respectarea regimului juridic al incompatibilitatilor s-a efectuat pentru perioada 20.12.2012 (data validarii mandatului de deputat) – 11.12.2013, data ultimului raspuns primit.

In scopul solutionarii lucrarii, urmare solicitarilor ANI intemeiate pe dispozitiile art. 15 si art. 20 alin. 5 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea ANI, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, au fost primite documente si informatii referitoare la reclamantul X.X., de la ONRC.

Din analiza documentelor si informatiilor primite, pentru perioada supusa evaluarii, raportul a evidentiat urmatoarele:

Persoana evaluata detine calitatea de deputat in Parlamentul Romaniei din data de 20.12.2012, validat prin Hotararea Camerei Deputatilor nr. 45/20.12.2012, privind validarea mandatelor deputatilor alesi la data de 09.12.2012.

Oficiul National al Registrului Comertului prin adresa nr. 432401/11.12.22013 a comunicat faptul ca X.X. detine functia de administrator al S.C. „X.X." S.R.L., societate aflata in functiune, avand CUI ...si ..., in perioada 04.06.1991 - prezent, societate in care acesta detine si calitatea de asociat.

Totodata, a comunicat faptul ca in datele la zi ale firmei, nu figureaza mentiuni referitoare la declararea starii de insolventa sau faliment, nu se afla in proces de dizolvare, lichidare sau faliment.

Conform prevederilor art.82 alin 1 lit. a din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare: „Calitatea de deputat si senator este de asemenea incompatibila cu (…) a) functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administratie sau cenzor la societatile comerciale, inclusiv bancile sau alte institutii de credit, societatile de asigurare si cele financiare, precum si la institutiile publice”.

Din evaluarea informatiilor si documentelor privite si aflate la dosar, referitor la X.X. s-a stabilit, prin raport, ca:
-incepand cu data de 20.12.2012 si pana in prezent detine calitatea de deputat in Parlamentul Romaniei;
-incepand cu data de 04.06.1991 si pana in prezent detine functia de administrator al SC X.X. SRL.
Prin urmare, X.X. detine incepand cu data de 20.12.2012 si pana in prezent atat calitatea de deputat in Parlamentul Romaniei cat si functia de administrator al SC X.X. SRL.
S-a concluzionat in sensul ca cele doua calitati/functii detinute simultan incepand cu data de 20.12.2012 si pana in prezent de catre X.X., respectiv calitatea de deputat in Parlamentul Romaniei si functia de administrator al SC X.X. SRL sunt incompatibile.
In conformitate cu dispozitiile art. 83 alin. 2 din Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare „In termen de 60 de zile de la expirarea termenului prevazut la alin. 1, deputatul sau senatorul va opta intre mandatul de parlamentar si functia care genereaza incompatibilitatea, demisionand din una dintre functii”.

Nerespectarea de catre parlamentarul aflat in stare de incompatibilitate a obligatiei prevazute de dispozitiile art. 83 alin. (3) din Legea nr. 161/2003 este sanctionata, conform dispozitiilor art. 83 alin. (4) din acelasi act normativ „Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (2), daca starea de incompatibilitate continua sa existe, deputatul sau senatorul este considerat demisionat din functia de deputat sau de senator. Demisia se aduce la cunostinta Camerei din care face parte parlamentarul. Hotararea Camerei prin care se constata demisia se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I”, cu incetarea de drept a mandatului de parlamentar.

Persoana evaluata nu respectat dispozitiile legale privind completarea si depunerea declaratiilor de avere si de interese, in sensul ca in Declaratiile de avere si interese identificate, respectiv Declaratia de avere si interese din data de 29.10.2012, Declaratia de avere si interese nr. 519/18.12.2012 precum si in Declaratia de avere si de interese nr. 3115/12.06.2013 acesta nu si-a declarat calitatea pe care o detine in cadrul S.C. "X.X." S.R.L.

Din activitatea de evaluare efectuata in lucrarea nr. 51982/A/II/12.11.2013 rezulta a rezultat ca reclamantul X.X. a incalcat regimul juridic al incompatibilitatilor incepand cu data de 20.12.2012 si pana in prezent intrucat detine simultan atat calitatea de deputat in Parlamentul Romaniei, cat si functia de administrator al SC X.X. SRL incalcand astfel dispozitiile art. 82 alin. 1 lit. a din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea sa sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
Astfel s-a stabilit ca reclamantul nu a respectat obligatia ce-i revenea potrivit dispozitiilor art. 83 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 de a demisiona din una dintre functiile care genereaza incompatibilitatea, continuand sa detina simultan incepand cu data de 20.12.2012 si pana in prezent atat calitatea de deputat in Parlamentul Romaniei cat si si functia de administrator al S.C, „X.X." S.R.L.


In speta, analizand istoricul S.C. X.X. S.R.L., astfel cum a fost evidentiat in cuprinsul adresei nr. 36488/36105/19.06.2014 emisa de catre Oficiul National al Registrului Comertului – Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj –f.103-107, Curtea retine ca societatea comerciala a fost in fiinta la data de 7.06.1991, structura actionariatului si conducerea societatii fiind nemodificate pana in prezent, reclamantul avand calitatea de asociat si administrator alaturi de inca o persoana.
Imprejurarile evidentiate de reclamant in sensul ca, incepand cu perioada 2007-2008 societatea nu a mai desfasurat activitate din motive obiective, ca S.C. „X.X." S.R.L. a fost declarata inactiva la data de 07.10.2010 ca urmare a publicarii in Registru Contribuabililor a deciziei de inactivare, ca nu au fost obtinute avantaje de ordin patrimonial ca urmare a lipsei de activitate economica nu pot constitui temeiuri pentru a aprecia ca in aceasta perioada reclamantul nu a detinut calitatea de administrator al societatii si ca astfel incompatibilitatea prevazuta de legiuitor nu a existat. Suspendarea activitatii societatii in plan economic nu produce nici o consecinta in planul statutului juridic al entitatii economice, cu alte cuvinte, lipsa de activitate a SRL-ului nu echivaleaza co o lipsire de efecte a mentiunilor din Registrul Comertului privind calitatea de administrator a reclamantului.

Desi reclamantul a incercat sa acrediteze ideea ca ar fi existat o intalnire a asociatilor imediat dupa validarea mandatului sau, in care s-a pus in discutie statutul sau de administrator, nu s-a depus la dosar dovada materiala a unei astfel de intelegeri, prin care reclamantul sa fi renuntat la atributele de administrator al societatii.
Chiar daca s-ar accepta ideea ca o astfel de hotarare exista, ea nu a fost inregistrata la Oficiul Registrului Comertului pentru a fi opozabila tertilor conform art. 5 alin. (1) si (2) din Legea nr. 26/1990 si pentru a asigura scopul Legii nr. 161/2003, prin urmare nu prezinta relevanta juridica in speta. In acest sens, Curtea retine ca reclamantul este persoana care avea obligatia de a cere inregistrarea modificarilor actului constitutiv al societatii pentru a inlatura starea acestuia de incompatibilitate.

Contrar sustinerilor reclamantului, Curtea constata, pentru a fi opozabil tertilor, actul juridic – nedepus la dosar ci doar invocat - de care se prevaleaza acesta trebuia sa aiba data certa, care, potrivit art278 Noul Cod de proced. civila, se dobandea doar intr-una dintre urmatoarele modalitati:

- din ziua in care au fost prezentate spre a se conferi data certa de catre notarul public, executorul judecatoresc sau de catre un functionar competent in aceasta privinta.
- din ziua cand au fost infatisate la o autoritate sau institutie publica, facandu-se despre aceasta mentiune pe inscrisuri.
- din ziua cand au fost inregistrate intr-un registru sau alt document public.
- din ziua mortii ori din ziua cand a survenit neputinta fizica de a scrie a celui care l-a intocmit sau a unuia dintre cei care l-au subscris, dupa caz.
- din ziua in care cuprinsul lor este reprodus, chiar si pe scurt, in inscrisuri autentice intocmite in conditiile art. 269, precum incheieri, procese-verbale pentru punerea de sigilii sau pentru facere de inventar;
- din ziua in care s-a petrecut un alt fapt de aceeasi natura care dovedeste in chip neindoielnic anterioritatea inscrisului.

Nefiind indeplinita nici una dintre formalitatile prevazute la art. 278 Noul cod de proced. civila, pentru a dobandi data certa, inscrisul pe care il invoca reclamantul fara insa a face dovada existentei lui si care se sustine ca ar atesta faptul ca ar fi renuntat la calitatea de administrator nu poate fi opusa tertilor, deci nici Agentiei Nationale de Integritate, neputandu-se face dovada datei inscrise in cuprinsul acestuia.
Acestea sunt si considerentele pentru care instanta nu a mai considerat oportuna revenirea cu o adresa in atentia societatii SC X.X. SRL pentru a depune la dosar o eventuala hotarare AGA intrucat un astfel de inscris, chiar daca ar fi existat, nefiind indeplinite conditiile referitoare la data certa si inregistrarea in Registrul Comertului, nu prezenta nici o relevanta in plan juridic si nu putea fi opus cu succes paratei.
Prin urmare, interdictia instituita de prevederile art. 82 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu cele ale art. 16 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 96/2006 vizeaza detinerea simultana a calitatii de deputat si a functiei de administrator la societati comerciale, motiv pentru care reclamantul avea obligatia de a cere inregistrarea modificarilor actului constitutiv al societatii pentru a inlatura starea acestuia de incompatibilitate.

Fata de aceste imprejurari, in baza art. 10 din L.554/2004, Curtea va respinge contestatia formulata de reclamantul X.X. in contradictoriu cu parata AGENTIA NATIONALA DE INTEGRITATE.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Respinge contestatia formulata de reclamantul X.X., cu domiciliul in (…), prin avocatul meu X.X., cu sediul in (…). justificat cu imputernicire avocatiala anexata, in contradictoriu cu parata AGENTIA NATIONALA DE INTEGRITATE, avand sediul in Bucuresti, bulevardul Lascar Catargiu nr.15, sectorul 1 Bucuresti, Certificat de inregistrare fiscala: Seria A, nr. 0477331/30.11.2007, C.U.I. : …, Cont bancar: … deschis la A.T.C.P.M.B, prin reprezentant legal, Horia Georgescu, presedinte.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare, care se va depune la Curtea de Apel Cluj, sub sanctiunea nulitatii.
Pronuntata in sedinta publica azi, 09.07.2014.

PRESEDINTE, GREFIER,
MARIA HRUDEI DANIELA CHIRILA
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

parlamentul romaniei ppdd incompatibil ani administrator
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2019 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1620 (s) | 34 queries | Mysql time :0.065971 (s)